Strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia statystyk dotyczacych odwiedzin witryny. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania plików cookies za pomocą przeglądarki. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację korzystania z plików cookie. zamknij
Dziś jest: 23-11-2017
Odwiedziło nas:
157217

Pierwszą znaną z przekazów nieżyjących już druhów akcją, w której brali udział strażacy z Niechanowa było gaszenie pożaru obory we wsi Miroszka w gospodarstwie pana Wizły. Pożar gaszono przy pomocy bosaków, drabin i beczkowozu. W akcji tej brał też udział między innymi Antoni Skweres ojciec nieżyjącego już seniora naszej OSP Michała.

W 1883 roku zapalił się człowiek, któremu na ratunek pospieszyli strażacy z Niechanowa pod przewodnictwem kowala o nieznanym nazwisku.

Kolejną znaną z przekazów akcją gaśniczą, która miała miejsce w 1903r. było ratowanie budynku mieszkalnego. Pożar ten trwał dwa dni i pochłonął dwie ofiary jedną z nich był młody człowiek, uczeń kowala. Zwęglone ciała udało się wydobyć dopiero w drugim dniu. W okresie tym członkami straży ogniowej byli: Zamiara, Jędrzejczak, Berdych i Lonoj. Przed wybuchem I Wojny Światowej przewodnikiem straży był mieszkaniec wsi Niechanowo o nazwisku Braszka.

Około 1919 roku strażacy zakupili z własnych składek oraz częściowo z darów 12 nowych mundurów. Ponadto z dochodów z uzyskanych z organizowania zabaw zakupiono nowe węże. W remoncie sikawki konnej pomocy udzielił właściciel Arcugowa - Żywuski.

W 1924 roku zapaliło się gospodarstwo Chmiela w Trzuskołoniu. W akcji gaśniczej brali udział również strażacy z Niechanowa. Gaszenie pożaru było bardzo trudne ze względu na brak wody, którą trzeba było dowozić z odległości 4 km.

W 1931 roku strażacy z Niechanowa brali udział w gaszeniu gospodarstwa Kasprzyckiego z Drachowa, które zapaliło się od uderzenia pioruna.

W 1934 roku zapaliło się gospodarstwo Stanisława Kozaneckiego na chubach Niechanowskich. W spieszącą na ratunek z sikawką i beczkowozem straż uderzył samochód. W wypadku tym najbardziej ucierpiały ciągnące zaprzęgi 2 konie, które musiano dobić. Strażacy byli tylko lekko poturbowani.

W czasie II Wojny Światowej zorganizowano przymusową straż pożarną do której należało 50 osób. Komendantem był Niemiec, dowódcą Józef Płóciennik, a odpowiedzialnym za sprzęt został Jan Grzechowiak. Sprzęt gaśniczy, podobnie jak przed wojną przechowywany był przy poczcie.

W 1948 roku wybudowano nową strażnicę. Strażnicę, jak i stojącą do dziś w tym samym miejscu figurę św. Floriana poświęcono 22 sierpnia 1948 roku. W tym czasie komendantem 3 rejonu Niechanowo - Gmina był Jan Grzechowiak - mistrz stolarski z Niechanowa. Naczelnikiem OSP był Jakub Kozanecki, sekretarzem Leonard Bartz, a skarbnikiem Antoni Stefankiewicz. Remizę i figurę wybudowano z funduszy zarządu gminnego. Na wyposażeniu jednostki w tym czasie była motopompa i sprzęt, który przewożony był zaprzęgiem konnym. Konie w razie pożaru zobowiązani byli dostarczyć rolnicy Dratwiak i Drela.

Zdjęcie przedstawia strażnice z 1948 roku.

 

Figura św. Floriana.

W 1952 roku prezesem jednostki został Roman Szymański, komendantem Leon Jagodziński, a skarbnikiem Florian Kozanecki. W 1957 roku na prezesa jednostki ponownie wybrano Romana Szymańskiego, naczelnikiem został Stanisław Wiśniewski, a skarbnikiem Adam Trudziński. W latach 60-tych jednostka nasza otrzymała pierwszy samochód. Był to samochód marki Lublin, pochodzący z demobilu wojskowego i dostosowany do potrzeb gaśniczych. W końcu lat 60-tych jednostka nasza otrzymała nowy samochód marki Żuk z przyczepą wężową. W 1975 roku z Komendy Powiatowej otrzymaliśmy nowy samochód marki STAR 25 GBAM. Kierowcą jego został Edward Budzyński, a następnie Dominik Bartz.

W 1977 roku prezesem jednostki OSP został Zdzisław Blaszak, a naczelnikiem Eugeniusz Bartz. W roku 1980 Wybudowano nowy obiekt, w którym nasza jednostka otrzymała dwa pomieszczenia garażowe. Otrzymaliśmy również z Komendy Wojewódzkiej samochód Żuk GLBM, którego otrzymala jednostka OSP Goczałkowo.

W roku 1981 prezesem zarządu OSP został Edward Budzyński, który z pomocą, zarządu i członków OSP piastuje to stanowisko do dnia dzisiejszego. W 1988 roku na stanowisko naczelnika OSP Niechanowo wybrano Michała Bartza, a w 1991 roku na stanowisko skarbnika, w miejsce długoletniego i zasłużonego dla naszej jednostki druha Adama Trudzińskiego, wybrano Piotra Bartza.

W 1983 roku odbyły się obchody 100-lecia powołania naszej jednostki, na której wręczono nam sztandar ufundowany przez mieszkańców i zakłady pracy Ziemi Niechanowskiej.

W dniu 13 czerwca 1993 roku obchodziliśmy 110-tą, rocznicę powstania naszej OSP. Sztandar nasz został odznaczony najwyższym odznaczeniem - Złotym Znakiem Związku. Znakiem tym odznaczony został także nasz senior, członek OSP od 1945 r. druh Adam Trudziński.

 

W 1995 roku jednostka nasza została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, z czym wiążą się szczególne obowiązki. Członkowie naszej straży zostali przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu, a także w zakresie ratownictwa medycznego, jako że nasza jednostka wyjeżdża nie tylko do pożarów, ale również do wypadków drogowych. Jednostka nasza posiada na wyposażeniu sprzęt "HOLMATRO" tzw. szczęki życia.

W roku 1996 za sprawą druha posła Tadeusza Tomaszewskiego i Komendy Głównej PSP otrzymaliśmy samochód STAR 266 cysternę. W 1997 roku samochód ten został dostosowany do potrzeb ratowniczo-gaśniczych. Nasz zasłużony i wysłużony Star 25 w roku 1998 został przekazany do Gminy Gniezno i po remoncie służy do dziś naszym kolegom strażakom w Strzyżewie Smykowym.

Po wprowadzeniu reformy administracyjnej w 1999 roku, wspólnie z naszymi miłymi sąsiadami z Miast i Gmin Witkowo, Trzemeszno i Czerniejewo wspólnie ćwiczymy i organizujemy międzygminne zawody sportowo-pożarnicze. Bardzo cenimy sobie tę, współpracę.

W 2001 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano zarząd.Prezesem zarządu został Edward Budzyński, a jego zastępcami Marian Woźniak i Leszek Przybylski. Naczelnikiem jednostki OSP został Marian Guziałek, zastępcą naczelnika Paweł Kozanecki, sekretarzem Jerzy Kozanecki, skarbnikiem Andrzej Bartz i członkiem zarządu Rafał Brząkała. Komisję rewizyjną tworzyli: Eugeniusz Matuszak jako przewodniczący oraz Zdzisław Skory i Stanisław Jagodziński jako członkowie. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż niektóre nazwiska powtarzają się na naszych listach od kilku pokoleń jak np. Kozanecki, Bartz, Guziałek, Skory.

Naczelnik Marian Guziałek.

Po wyborach samorządowych w roku 2002 odszedł na zasłużoną emeryturę pan wójt Jan Marciniak. Na jego miejsce został wybrany, co nas cieszy, członek naszej OSP druh Eugeniusz Zamiar.

W roku 2003 obchodziliśmy 120-tą, rocznicę powstania naszej jednostki. Przez ostatnie dziesięciolecie przybyło nam sprzętu i obowiązków, z których staramy się sumiennie wywiązywać.

W roku 2006 odbylo się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na ,którym wybrano zarząd w składzie: Prezes-Edward Budzyński, Wicepreses Naczelnik-Marian Guziałek,z-ca Naczelnika Paweł Kozanecki, sekretarz-Asia Stube, Skarbnik-Andrzej Bartz,Członekowie zarządu-Sławek Bartz i Tomasz Budzyński.

Na koniec warto przytoczyć słowa naszych poprzedników cytowane z księgi pamiątkowej z okazji poświęcenia strażnicy OSP Niechanowo z roku 1948.

"Działo się roku pańskiego 1948, dnia 22 sierpnia. Została wybudowana remiza strażacka kosztem Zarządu Gminnego i dnia 22 sierpnia do użytku miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oddana, która jako taka ma być i stać się kuźnią ducha dla dobra obywateli Rzeczypospolitej Polski, kształcenia następnych pokoleń strażackich w myśl haseł przez obronę dobra bliźniego do potęgi wspólnego dobra naszej ukochanej Ojczyzny".

Winniśmy te hasła naszych ojców kontynuować. Staramy się nigdy nie zawieść naszych mieszkańców, niejednokrotnie narażając się na utratę zdrowia a nawet życia. Ocenić naszą działalność mogą mieszkańcy Niechanowa i gminy, a także nasi przełożeni z powiatu i województwa.

 

NA KONIEC KILKA ZDJĘC Z HISTORII NASZEJ JEDNOSTKI

Górny rząd od lewej:

Muskus Andrzej, Eugeniusz Bartz, Leon Jagodziński, Kowalski Jacek, Trudziński Adam, Guziałek Stefan, Michał Bartz, Mikołaj Bartz, Stanisław Jagodziński, Andrzej Bartz, Jan Kozanecki, Stanisław Bartz, Matuszak Eugeniusz, Szymański Franciszek

Dolny rząd od lewej:

Budzyński Edward, Skory Zdzisław, Marek Bartz, Konieczka Ryszard, Dominik Bartz, Nowicki Józef, Kozanecki Jerzy.

OSP Niechanowo