Strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia statystyk dotyczacych odwiedzin witryny. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania plików cookies za pomocą przeglądarki. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację korzystania z plików cookie. zamknij
Dziś jest: 20-11-2017
Odwiedziło nas:
157177

Apel Strażaków

Data dodania: 2010-05-16 14:51:21

ZAGROŻENIE POŻAROWE W CZASIE ŻNIW Strażacy apelują o ostrożność!

Ze względu na bardzo wysokie temperatury wzrasta zagrożenie pożarowe! W okresie letnim strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Gnieźnie bardzo często interweniują w wyniku wypadków czy pożarów przy pracach żniwnych. Dlatego bardzo istotne jest zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych. Dotychczas wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości nie mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów było dopuszczalne, obecnie zgodnie z nowym Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!
Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy: - stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z nepędem;
- stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony, minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5m;
- ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
- zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
- zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
- przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odleglości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
- miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania należy wyposażyć w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych jest zabronione! Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10m od miejsca omłotów i miejsc wystepowania palnych płodów rolnych jest zabronione! Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
- od budynków wykonanych z materiałów :
palnych - 30 m,
niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
- od dróg publicznych i torów kolejowych- 30 m,
- od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
- od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
- od lasów i terenów zalesionych - 100 m,
- między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe- 30 m.

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę. Panująca susza zwiększa zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych. Dlatego wypoczywający w lasach czy tez w ich sąsiedztwie powinni pamiętać, że zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby spowodować pożar:
- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarzadcę lasu;
- palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Wyświetleń: 791

OSP Niechanowo